WATER ONDERZOEK

Water is een belangrijke schakel in ieder bedrijf. Het wordt door veehouders als vee drinkwater of spoelwater gebruikt en door akkerbouwers voor beregening. Water moet aan verschillende eisen voldoen. Onder andere als u aangesloten bent bij KKM (Keten Kwaliteit Melk), IKB Vitaal Kalf, Beter Leven en/of Global Gap.

Wateronderzoek in de veehouderij

Dieren moeten altijd en gemakkelijk toegang hebben tot vers drinkwater. Binnen veel kwaliteitssystemen kan een veehouder hier zelfs op afgerekend worden. Logisch, want waterkwaliteit heeft invloed op de gezondheid, melkproductie en de groei van het dier. Middels het wateronderzoek weet u of het water geschikt is als drinkwater voor uw vee en worden de geanalyseerde parameters getoetst aan het geldende kwaliteitssysteem (KKM, IKB, Vitaal Kalf, Beter leven en/of Global Gap)

Wateronderzoek in de akkerbouw

Water moet ook in de akkerbouw voldoen aan verschillende eisen. Denk hierbij aan de Global Cap (voor voedselveiligheid), VKL (Voedselkwaliteit loonwerk) en eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wilt u weten of uw oppervlakte- of grondwater geschikt is voor het doel waar u het voor wilt inzetten? Wij onderzoeken het graag voor u.

Zelf watermonsters nemen

Of u zelf een watermonster kunt nemen, hangt af van het soort watermonster. Voor bepaalde analyses mag alleen een geaccrediteerde monsternemer het monster afnemen. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag op weg. De watermonsters die u zelf mag nemen kunt u altijd naar ons toe sturen. Let er hierbij wel op dat de watermonsters in een schone flessen worden aangeleverd.

Wateronderzoek via Dumea Agro Advies

Wij analyseren watermonsters voor veehouders, akkerbouw en loonwerk. Wij nemen de monsters en analyseren het in ons eigen laboratorium. Onze monsternemers zijn professioneel en geschoold volgens de geldende wet- en regelgeving. Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om ons contactformulier in te vullen op de site of bel 0541-200100.