Onderzoeken

Vanuit een goed persoonlijk contact voeren wij diverse onderzoeken uit op het gebied van water, mest, grond en gewas. Deze onderzoeken voeren we voornamelijk uit voor veehouders, akkerbouwers en loonwerkers. Hierbij leveren we maatwerk. Een grondonderzoek bij een veehouder is immers anders dan bij een akkerbouwer. Voor iedere doelgroep hebben we de juiste expertise in huis.

Grond onderzoek

Wilt u een bemestingsadvies voor een specifiek gewas? Laat dan een grondonderzoek door ons uitvoeren. Agrariërs kunnen gebruik maken van voordelige wettelijke regelingen. Als u gebruik maakt van de derogatie en/of fosfaatdifferentiatie regeling, dan bent u verplicht om iedere vier jaar uw grond te laten onderzoeken.

Wij hebben drie standaardpakketten voor derogatie en fosfaatdifferentiatie. Deze zijn allen geldig voor de hiervoor genoemde regelingen. Daarnaast zijn er ook verschillende analysepakketten voor grasland scheuren, bekalkings adviezen en gewasspecifieke bemesting adviezen.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Gewas onderzoek

Wilt u de voederwaarde weten voor rantsoenberekening door uw voeradviseur? Of heeft u gegevens nodig voor deelname aan het bedrijfsspecifieke excretie (BEX)? Dan kunt u een gewasonderzoek door ons laten uitvoeren. Onderzoek van ingekuild gras en maïs is belangrijk voor de rantsoenberekeningen en de gezondheid voor uw vee. Hiermee kan bepaald worden of aanvullende voeding wenselijk is en waar dat uit bestaat. Indien u deelneemt aan de Kringloopwijzer en de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) is zo’n onderzoek noodzakelijk.

Analysepakketten op maat
Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende analysepakketten. Wij rapporteren de analyseresultaten op een overzichtelijk rapport zodat u in één oogopslag weet waar u aan toe bent. Uiteraard rapporteren wij de resultaten ook digitaal naar de organisaties die u bij ons aangeeft, bijvoorbeeld de Kringloopwijzer, CRV Veemanager of uw voorlichter.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Mest onderzoek

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst. Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat de mest? Deze hoeveelheden variëren enorm per bedrijf. Maar ook andere analyses, zoals natrium en magnesium, zijn belangrijk. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en de opbrengst maximaliseren.

Zelf een mestmonster nemen
Een mestmonster kan ook door u zelf gemaakt worden. Wij stellen hiervoor de benodigde potten en deksels beschikbaar. Neemt u daarvoor contact met ons op via 0541 – 200100.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Water onderzoek

Water heeft een belangrijke rol op het agrarisch bedrijf: het wordt gebruikt voor beregenen, voor gewasbescherming of als spoel- en of drinkwater. Het water moet aan bepaalde eisen voldoen. Daarom is onderzoek van water noodzakelijk. In veel gevallen is een analyse van het water ook verplicht vanuit ketenprogramma’s (certificeringen). We hebben verschillende analysepakketten, zodat we altijd een analyse op maat kunnen maken, aangepast aan uw behoefte.

Zelf een watermonster nemen
Afhankelijk van het soort watermonster kunt u zelf een monster nemen. Voor bepaalde analyses moet het watermonster genomen worden door een geïnstrueerde monsternemer. U kunt zich bij ons aanmelden voor periodieke watermonstername. De monstername van het water wordt dan automatisch door ons ingepland, zodat u altijd een geldige analyse heeft.

Veehouderij Akkerbouw Loonwerk

Overige onderzoek

Naast de reguliere onderzoeken en monsternames voeren wij ook onderzoeken uit op maat. Heeft u een specifieke onderzoeksvraag? Neem dan contact met ons op via 0541 - 200 100. Samen bekijken we de mogelijkheden.

 

Vragen over onze onderzoeken

 

Waarom Dumea Agro Advies?

 • Persoonlijk contact

  Direct contact met uw vaste contactpersoon

 • Eerlijke prijzen

  Onze onderzoeken en adviezen hebben een prima prijs-kwaliteit verhouding

 • Praktisch advies

  Met ons advies kunt u direct aan de slag

 • Geaccrediteerde analyse

  Onze onderzoeken en rapportages voldoen aan de wet- en regelgeving

 • Professionele monstername en analyse

  Iedere monstername en analyse wordt uiterst professioneel uitgevoerd

 • Maatwerk

  Indien nodig stemmen we het onderzoek af op uw specifieke vraag