MESTONDERZOEK

Met mestonderzoek brengen we in kaart welke mineralen de mest bevat en dus wat de samenstelling is van mest. Het gaat dan om stikstof, fosfaat en kalium. Deze hoeveelheden variƫren enorm per bedrijf. De optimale inzet van (drijf)mest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Mestonderzoek in de veehouderij

Om te weten hoe u de mest effectief kunt inzetten, is het van belang om de samenstelling ervan te weten. Met mestonderzoek leveren we gegevens over onder andere de droge stof, stikstof, fosfaat en mineralen. Een vrijwillige mestanalyse kan aan de basis liggen van de mest die u voornemens bent om af te voeren. Daarnaast kunt u op basis van de resultaten van de mestanalyse beter aansluiten op uw bemestingsplan.

Mestonderzoek in de akkerbouw

Als akkerbouwer kun je te maken hebben met precisiebemesting. Het is dan belangrijk om te weten hoeveel mineralen de mest bevat en hoeveel er bemest moet worden om een optimale opbrengst en kwaliteit te realiseren. te krappe of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst van gewassen.

Zelf mestmonsters nemen

U kunt ook zelf mestmonsters nemen en die naar ons toe sturen. Wij hebben een geaccrediteerd, door RVO erkend, laboratorium om mestonderzoeken uit te voeren. Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek binnen de agrarische sector. Het gehele traject, van monsterneming tot rapportage voeren wij graag voor u uit. Indien u zelf mestmonsters wilt nemen is het belangrijk om vooraf met ons contact op te nemen. Denk hierbij aan afstemming over onder andere de juiste verpakking om de mest op te sturen en de monsterhoeveelheid (500ml).

Bemestingsadvies via Dumea Agro Advies

Of u akkerbouwer of veehouder bent, mest is een belangrijke schakel binnen uw bedrijf. Wij onderzoeken naast mest ook water, gewas en grond. Onze onderzoeken resulteren in een overzichtelijke rapportage en indien gewenst een passend advies voor u. Onze onderzoeken en rapportages voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Neem contact met ons op via het formulier of bel 0541- 200 100.