GRONDONDERZOEK

Hoe geschikt is uw grond voor de gewassen die u wilt telen? Met een grondonderzoek wordt er in kaart gebracht wat de bemestingswaarde van de grond is. Op basis van dit grondonderzoek ontvangt u een gedegen bemestingsadvies afgestemd op uw gewassen. Optioneel kunt u ook de hoeveelheid mineralen in de bodem laten onderzoeken.

Bemestingsadvies

Nadat wij een monstername hebben uitgevoerd, wordt het monster geanalyseerd in ons eigen laboratorium. Op basis van de analyseresultaten wordt het bemestingsadvies voor u op maat geformuleerd. Vraag een monstername bij ons aan en wij kunnen u antwoord geven op de vraag wat de samenstelling van uw grond is. Zo kunt u hier op anticiperen voor het huidige seizoen. Neem contact met ons op via het formulier of bel 0541-200100.

Grondonderzoek in de veehouderij

In de veehouderij heeft u te maken met de derogatie en de fosfaatdifferentiatie. De derogatie is een “uitzondering“ op de mestwetgeving die geldt in Europa. Deze “uitzondering” is door de Europese Commissie aan Nederland verleent. Afhankelijk van enkele regels mag de stikstof uit dierlijke mest, per hectare, meer dan 170 kg bevatten. De fosfaatdifferentiatie geeft aan hoeveel fosfaat u extra mag gebruiken op uw land en dat is afhankelijk van het aandeel fosfaat in uw grond. Middels onze grondanalyse delen wij percelen grond in op fosfaat klassen. Hoe lager de fosfaatklasse, hoe hoger de fosfaatgebruiksruimte is. Stikstof en fosfaat zitten onder andere in dierlijke mest. Wij analyseren uw grond onder andere op pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Dit resulteert in een praktisch bemestingsadvies aan de hand van de resultaten die de uit bodemanalyse komen.

Grondonderzoek in de akkerbouw

Hoeveel mest of kalk heeft uw grond nodig om een optimale gewasopbrengst te krijgen? Wat is de samenstelling van uw grond? Welk gewas groeit het beste op welke grond en hoeveel moet er bemest worden? U ontvangt bij ons grondonderzoek een overzichtelijk bemestingsadvies voor een optimale gewasopbrengst. .

Grondonderzoek voor loonbedrijven

Als loonwerker bent u dagelijks bezig met het bewerken van kostbare gronden en gewassen. Kennis van de bodem en bemesting is dan noodzakelijk. Wij kunnen voor u de monstername en de analyse uitvoeren. Standaard bij elk grondonderzoek krijgt u een overzichtelijk bemestingsadvies, zodat u uw werk optimaal kunt uitvoeren en met uw klanten een operationeel plan kunt opstellen.