GEWASONDERZOEK

Middels gewasonderzoek onderzoeken we de voederwaarde van ingekuild gras of maïs voor uw dieren. Op basis van deze voederwaarde kan besloten worden hoeveel en welk soort krachtvoer bijgevoerd wordt met verschillende vitamines en mineralen. Om zo tot een volledig rantsoen voor uw dieren te komen. Gewasonderzoek staat hiermee aan de basis voor het totale rantsoen. Gewasonderzoek is verplicht als u deelneemt aan de Kringloopwijzer en BEX (bedrijfsspecifieke excretie).

Ruwvoeranalyse

Een ruwvoeranalyse is een belangrijk onderdeel binnen het gewasonderzoek in de veehouderij. Hiermee wordt de kwaliteit van het ruwvoer getest, maar ook de verhoudingen energie, eiwit en suikers en het percentage droge stof. Met een ruwvoeranalyse kunt u een uitgebalanceerd rantsoen samenstellen voor uw dieren. Dit om een zo hoog mogelijke melkproductie te realiseren en uw dieren gezond te houden. Alles valt of staat met een gedegen ruwvoeranalyse. Onder ruwvoeranalyse vallen onder andere de hooianalyse, maïs analyse en grasanalyse.

Gewasonderzoek in de veehouderij

Gewasonderzoek is belangrijk voor de rantsoenberekening en de gezondheid van uw vee. Is er extra voeding nodig en wat moet dat dan zijn? Dat maken we inzichtelijk middels een ruwvoeranalyse van uw maïs of hooi.

Gewasonderzoek voor loonbedrijven

Een loonwerker helpt de veehouder en akkerbouwer met het verkrijgen van goed gewas, geproduceerd voor dierlijke of menselijke voeding. Kennis van bodem, gewas, mest en water is daarbij essentieel. Dumea Agro Advies levert de loonwerker de analyses van het gewasonderzoek en die kan vervolgens samen met de veehouder of akkerbouwer overleggen wat het beste is om te doen als het gaat om het samenstellen van een rantsoen.

Gewasonderzoek in de akkerbouw

Voor akkerbouw is het doen van een gewasonderzoek van wezenlijk belang. Met dit onderzoek kan de akkerbouwer de kwaliteit van zijn geoogste producten aantonen. Een erg belangrijk gegeven om de geoogste producten in het rantsoen van dieren te kunnen plaatsen. Met gewasonderzoek tonen we tijdens de teelt ook aan welke onderdelen extra aandacht vereisen en of er plantenziekten of schimmels zijn ontstaan die bestreden moeten worden.

  • Een vaste contactpersoon.
  • Eerlijke prijzen.
  • Onderzoeken en rapportages die voldoen aan de wet- en regelgeving.
  • Maatwerk.

Iedere monstername en analyse voeren we op een professionele wijze uit. Heeft u vragen of wilt u een gewasonderzoek laten uitvoeren, vul het formulier in of bel 0541 - 200 100.