• Dumea Agro Advies

    Landbouwkundig Onderzoek

DUMEAAGROADVIES

Dumea Agro Advies is gespecialiseerd in landbouwkundig onderzoek. Wij voeren alle landbouwkundige onderzoeken uit op grond, water en gewas. Persoonlijk contact, Kwaliteit en een goede prijs staan bij ons voorop. Het gehele traject, van monsterneming tot rapportage voeren wij daarom in eigen beheer uit.

Gewas

Onderzoek van ingekuild gras en mais is belangrijk voor de rantsoenberekeningen en de gezondheid voor uw vee. Hiermee kan bepaald worden of aanvullende voeding wenselijk is en waar dat uit bestaat. Indien u deelneemt aan de Kringloopwijzer en de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) is zo’n onderzoek noodzakelijk.

Wij maken met u een afspraak en komen langs om de monsters te nemen. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende analysepakketten. Snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en een goed persoonlijk contact staan bij ons voorop.

Het standaard pakket van Dumea Agro Advies is inclusief fosfor. Wij rapporteren de analyseresultaten op een overzichtelijk rapport zodat u in één oogopslag weet waar u aan toe bent. Uiteraard rapporteren wij de resultaten ook digitaal naar de organisaties die u ons aangeeft, bijvoorbeeld uw voorlichter.

Grond

Grondonderzoek voeren wij uit als u deelneemt aan de derogatie en/of fosfaatdifferentiatie. Voor de Derogatie deelnemers is het belangrijk dat er op 1 februari van elk jaar een monster is van elk perceel met ten minste een Fosfaat en NLV analyse die niet ouder is dan 4 jaar. Voor de deelnemers van de Fosfaatdifferentiatie is dit hetzelfde maar dan op 1 mei elk jaar. Maar ook krijgen wij vaak een verzoek om een (gewasspecifieke) bemestingsadvies te geven.

In beide gevallen maken wij met u een afspraak en komen langs om de monsters te nemen.

Uiteraard bemonsteren wij met behulp van GPS. Op het analyserapport dat wij u toesturen staat ook een luchtfoto met het ingetekende perceel te staan.

Mest

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst. Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat de mest? Deze hoeveelheden variëren enorm per bedrijf. Maar ook andere analyses, zoals natrium en magnesium, zijn belangrijk. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en de opbrengst maximaliseren.

Het fosfaat- en nitraatgehalte bepalen natuurlijk ook de kosten van Mestafvoer. Wij onderzoeken ook mestmonsters vanwege de Meststoffenwet. Snelheid van rapporteren, kwaliteit van de resultaten en een goed persoonlijk contact staan bij ons voorop.

Water

Welke functie het water ook heeft, er zijn eisen waar het aan moet voldoen. In veel gevallen is het laten analyseren van water ook verplicht vanuit ketenprogramma?s (certificeringen).

Wij kunnen voor elk doel een analysepakket aanbieden die antwoord geeft over de geschiktheid van het water.

Afhankelijk van het soort watermonster kunt u zelf een monster nemen. Voor bepaalde analyses moet het watermonster genomen worden door een geïnstrueerde monsternemer.

U kunt zich bij ons aanmelden voor periodieke watermonstername. De monstername van het water wordt dan automatisch door ons ingepland, zodat u altijd een geldige analyse heeft.

DUMEA
Agro Advies

Gespecialiseerd voor al uw agrarische onderzoeken
Altijd iemand met wie je rechtstreeks kunt schakelen, zonder onnodige overhead
De kwaliteit die je mag verwachten van een goed Agrarisch onderzoek en advies bureau
Producten en prijzen die passen bij onze klanten. Gewoon goed.